Vesti bune de la Consiliul Local Babadag!

Consilierii locali din partea PNL, formați din Buzoianu Iuliana-Elena, Cernea Elena, Cotoc Florentin, Popa Alexandru, Preda Constantin-Madalin, Preda Viorel-Laurentiu, Roibu Vasile, Stuparu Veronica și Tanase Petrica, au inregistrat la Consiliul Local Babadag pentru ședința ordinară din data de 29.01.2021, un raport sub nr. 08/20.01.2021 privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local in condițiile OUG nr.226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care modifica O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor masuri fiscale.

Autorul Articolului:
Vesti bune de la Consiliul Local Babadag!

Avand in vedere:

- art. XVII din OUG 69/2020 “Anularea accesoriilor in cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale” prin care :

(1)“ In cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de catre unitățile administrativ-teritoriale, opțional, cu condiția ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliului local.”

(2)Prin hotărârea prevăzută la alin.(1) consiliul local aprobă și procedura de acordare a anularii accesoriilor.

Precum si art. XX pct. 2 din OUG nr. 226/2020:

„2. La articolul VIII, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Sunt considerate restanțe la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal."

Date fiind cele de mai sus a fost propus și aprobat, procedura la prezentul raport pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care modifica O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor masuri fiscale.

Consideram că prelungirirea perioadei de anulare a majorarilor de intarziere pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, conform procedurii din Anexa la prezentul raport este benefica atât pentru Primaria oraș Babadag, cât și pentru contribuabilii orașului in condițiile create de criza SARS-CoV-2.

Mai multe detalii le puteți obține la serviciul de Taxe și Impozite de la sediul primăriei de pe strada Cabanei nr.5, transmite ORGANIZAȚIA LOCALĂ PNL BABADAG

 

Document: "Procedura de acordare a acordarii majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 Martie 2020 datorate bugetului local"

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO