Marți, ședință extraordinară a Consiliului Local Babadag: Se votează bugetul local pe anul 2021

Primarul oraşului Babadag, Georgian Caraman, a convocat Consiliul Local în şedinţă extraordinară ce va avea loc Marți, 20 aprilie, ora 16.00, în sala de şedinţe a primăriei oraşului Babadag. Pe ordinea de zi figurează:

Autorul Articolului:
Marți, ședință extraordinară a Consiliului Local Babadag: Se votează bugetul local pe anul 2021

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;

2. Proiect de hotarare privind rectificarea unor pozitii din Anexa nr.1 la HCL nr. 20/26.02.2010 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Babadag, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Proiect de hotarare privind rectificarea unor pozitii din Anexa nr. 1 la HCL nr.2/31.01.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, cu completarile si modificarile ulterioare;

4. Diverse

 

 

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO