În ultima ședință a Consiliului Local din acest an, a fost dezbatut proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Autorul Articolului:
În ultima ședință a Consiliului Local din acest an, a fost dezbatut proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Pentru o informare corectă a cetățenilor, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cuprinde următoarele modificări față de impozitele și taxele din anul 2021 :
 
* Au fost indexate impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, adică 2.6%, iar valoarea rezultată a fost rotunjită la leu intreg.

* Excepție de la indexarea cu rata inflației a făcut impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, care sunt indexate anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Astfel, acest impozit a fost indexat cu rata de schimb a monedei euro de 4.9470 lei.

* Cotele de impozitare NU au fost modificate, fiind similare celor din anul 2021.

* Cotele adiționale NU au fost modificate, fiind similare celor din anul 2021, respectiv 10% la cladiri PJ (persoane juridice) și 15% la mijloace de transport cu tracțiune mecanică PJ.

* Au fost introduse ca taxe locale :

- Taxă prestări servicii pe suport de hartie - 5 lei
- Taxa loc parcare (permanent 24/24) 500lei / an / mijloace transport pentru PJ (doar pentru societăți care doresc acest lucru și au făcut solicitări),
- Au fost majorate taxele de la piață, precum și valoarea chiriei pentru spațiile din incinta Pieței Agroalimentară de la 20 lei/mp/lună la 25 lei/mp/lună. Aceste măriri au fost anunțate din momentul deschiderii pieței, când comercianții au fost preluați din fostul bazar cu același preț in 2020 până în prezent, conform facilităților date de Primărie la momentul respectiv. Această piață trebuie să se autofinanțeze și trebuie să aducă venit la bugetul local, pentru a se putea desfășura activități comerciale într-un climat civilizat atât pentru piețari dar și pentru clienți.

* Au fost scoase din propunerea pentru impozite și taxe pentru anul 2022 următoarele taxe :

- taxa cimitir ortodox (incasare până la 30.11.2021 = 40.523lei)
- taxa cimitir musulman (încasare până la 30.11.2021 = 7.398 lei)
- taxa oficiere căsătorii (încasare până la 30.11.2021 = 5600 lei)
- taxa certificat fiscal pe suport de hartie, taxa eliberare certificat de stare materială, taxa prelucrare dosar Legea 17/2014, taxa pentru înregistrarea contractelor de arendare (încasare până la 30.11.2021 = 6.255 lei)

* Pentru anul 2022 se propune acordarea bonificației de 10% și pentru taxa pe clădiri și taxa pe teren. În anul 2021 până la 30.11.2021 au fost încasări la taxa cladiri in suma de 7.453 lei, astfel, considerând că plățile erau efectuate în termenul legal s-ar fi acordat o bonificatie de 746 lei, iar la taxa teren încasările până la 30.11.2021 au fost de 34.061 lei, considerând că plățile erau efectuate in termenul legal s-ar fi acordat o bonificație de 3.406 lei.

Sursa: Comunicat Primăria oraşului Babadag

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO