Consiliul local Babadag, se întruneşte în ultima şedinţă ordinară a acestui an!

Autorul Articolului:
Consiliul local Babadag, se întruneşte în ultima şedinţă ordinară a acestui an!
Primaria orasului Babadag

Consiliul Local al oraşului Babadag este convocat în ultima şedinţă ordinară a anului 2021, marti 28 decembrie 2021, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primariei oraşului Babadag, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind indexarea impozitului pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, pentru anul fiscal 2022;

2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022;

3. Proiect de hotarare privind desemnarea dnei Dragu Viorica – inspector Birou Financiar Contabil, in vederea exercitarii activitatii de control financiar preventiv, in cadrul Serviciului de Gospodarire Locala Babadag;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii imobilului reprezentand teren arabil, in suprafata de 10.983 m.p. ce face parte din inventarul domeniului privat al orasului Babadag, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, F.N., T2, P18A, judetul Tulcea;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii imobilului reprezentand teren curti - constructii, in suprafata de 2.285 m.p. ce face parte din inventarul domeniului privat al orasului Babadag, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, F.N., T3, P22 Cc, judetul Tulcea;

6. Proiect de hotarare privind modificarea, prin act aditional, a Contractului de concesiune inregistrat sub nr. 2303/17.04.2012, prin schimbarea titularului contractului de concesiune;

7. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. “Construire locuinta P+1, racordata la utilitati si imprejmuire”, oras Babadag, str. Mihai Viteazu, nr. 27, jud. Tulcea;

8. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. “Construire locuinta P+1+M, imprejmuire, racordata la utilitati”, oras Babadag, str. Mihai Viteazu, nr. 10, jud. Tulcea; 9. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. ,,Demolare constructie C1 si construire locuinta P+1, racordata la utilitati si imprejmuire”, oras Babadag, str. Mihai Viteazu, nr. 3A,  judetul Tulcea;

10. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.”  S.A a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Construire Centru medical multifunctional, oras Babadag, judetul Tulcea”;

11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii “Construire Centru medical multifunctional, Oras Babadag, judetul Tulcea”;

12. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de imobile dintre suprafata de teren de 639,00 m.p., situata in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, nr. 24, jud. Tulcea, proprietate privata a U.A.T. orasul Babadag si suprafata de teren de 1.400,00 m.p., situata in intravilanul orasului Babadag, str. Vlad Tepes, nr. 109, jud. Tulcea, proprietatea dnei Regep Marusa, conform Actului de Dezmembrare si Contractului de vanzare – lot 2, autentificat sub nr. 595/28.06.2013 de Biroul Notarial Emil Mihalcea din Babadag, in baza Rapoartelor de Evaluare intocmite de Societatea Comerciala BENEAEVAL Societate cu Raspundere Limitata nr. 55/22.11.2021, inregistrat sub nr. 269 din data de 23.11.2021 si nr. 56/22.11.2021, inregistrat sub nr. 270 din data de 23.11.2021;

13. Proiect de hotarare privind alocarea suprafetei de teren de 1.400,00 m.p,. situată în intravilanul orasului Babadag, strada Vlad Tepes nr. 109, T 110, P 3463 (A) si P 3464 (A), nr. cadastral 31357, carte funciara nr. 31357, pentru amenajarea unui spatiu, care sa fie utilizat de catre persoanele fizice pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări;

14. Proiect de hotarare privind alocarea suprafetei de teren de 9.620,00 m.p., situată în intravilanul orasului Babadag, strada Ion Nitescu nr. 2, T 14, P 235 (Cc.), pentru amenajarea unui spatiu, care sa fie  utilizat de catre persoanele juridice pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări;

15. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 25/27.11.2021 (numerotare schimbata in H.C.L. nr. 155/27.11.2021, conform H.C.L. nr. 172/14.12.2020) privind constituirea comisiei pentru vanzarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru vanzarea prin negociere directa a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru concesionarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag si a comisiei pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag;

16. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare, pentru anul scolar 2021-2022;

17. Proiect de hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii noiembrie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag;

18. Proiect de hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii noiembrie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag;

19. Proiect de hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii noiembrie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag;

20. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO