Consiliul local Babadag, este convocat vineri, 30 iulie în şedinţa ordinară a lunii!

Consiliul Local al oraşului Babadag este convocat în şedinţa ordinară a lunii, vineri 30 iulie 2021, ora 14.00, în sala de şedinţe a Primariei orasului Babadag, cu următoarea ordine de zi:

Autorul Articolului:
Consiliul local Babadag, este convocat vineri, 30 iulie în şedinţa ordinară a lunii!

1. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunii iunie a anului 2021,pentru personalul didactic angajat in cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunii iunie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag;

3. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local al orasului Babadag, pentru perioada AUGUST - OCTOMBRIE 2021;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul II al anului bugetar 2021;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunii iunie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale orasul Babadag, in calitate de membru al Asociatiei Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea”, pentru anul 2021;

7. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 25/27.11.2020 (numerotare schimbata in H.C.L. nr. 155/27.11.2020, conform H.C.L. nr. 172/14,12.2020) privind constituirea comisiei pentru vanzarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru vanzarea prin negociere directa a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru concesionarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag si a comisiei pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag;

8.Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de Societatea Comerciala BENEAEVAL Societate cu Raspundere Limitata la data de 14.07.2021, inregistrat sub nr. 168 din data de 19.07.2021 si a caietului de sarcini, in vederea concesionarii imobilului alcatuit din locuinta, in suprafata de 99 mp. si teren aferent, in suprafata de 345 m.p., ce face parte din inventarul domeniului privat al orasului Babadag, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Macris, nr. 1A, judetul Tulcea;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii imobilului reprezentand constructie C5-Anexa, in suprafata construita de 360 m.p. ce face parte din inventarul domeniului privat al orasului Babadag, situat in extravilanul orasului Babadag, T2, P7, judetul Tulcea;

10. Proiect de hotarare privind disponibilizarea unor bunuri din patrimoniul privat al unitatii administrative-teritoriale oras Babadag, jud. Tulcea si transmiterea acestora fara plata, catre Serviciul de Gospodarire Locala Babadag;

11. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO