Consiliul local Babadag, este convocat miercuri, 30 iunie în şedinţă ordinară!

Autorul Articolului:
Consiliul local Babadag, este convocat miercuri, 30 iunie în şedinţă ordinară!

Consiliul Local al oraşului Babadag este convocat în şedinţa ordinară, miercuri, 30 iunie 2021, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primariei orasului Babadag, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul Fiscal 2022;

2. Proiect de hotarare Privind aprobarea Procedurii de anulare a majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la data 31 Martie 2020 datorate bugetului local in conditiile prevederilor O.U.G. nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal;

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Babadag;

4. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat si din administrarea Consiliului Local Babadag, in domeniul public al statului, reprezentat de Ministerul Apararii Nationale si in administrarea Unitatii Militare 02016 Babadag, a terenului in suprafata de 3.800 mp., situat in extravilanul orasului Babadag, identificat prin T7, P146;

5. Proiect de hotarare privind eliberarea acordului Consiliului Local Babadag, in vederea realizarii lucrarilor de construire: Racordare la reteaua electrica a obiectivului "COMPLEX COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 92, loc. Babadag, jud. Tulcea, T92, P2842 Cc., N.C./C.F. 30324;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica, a terenului in suprafata de 515 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, F.N. identificat prin T22, P411 (Cc);

7. Proiect de hotarare privind rectificarea pozitiei nr. 302 din Anexa nr.1 la HCL nr. 2/31.01.2008, cu modificarile si completarile ulterioare si dezmembrarea suprafetei imobilului ce face parte din domeniul privat al orasului Babadag, situat pe str. Ciucurovei, FN;

8. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO