Consiliul local Babadag, este convocat marți, 31 august în şedinţa ordinară a lunii!

Consiliul Local al oraşului Babadag este convocat în şedinţa ordinară a lunii, marți 31 august 2021, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primariei oraşului Babadag, cu următoarea ordine de zi:

Autorul Articolului:
Consiliul local Babadag, este convocat marți, 31 august în şedinţa ordinară a lunii!

1. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 4.611,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, F.N., jud. Tulcea, identificat prin T 1, P15(A) — partial;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 4.610,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, F.N., jud. Tulcea, identificat prin T 1, P15(A) — partial;

3. Proiect de hotarare privind plafonarea compensarii sumelor datorate pentru plata chiriei/redeventei, de catre persoanele fizice si juridice, cu valoarea investitiilor efectuate pentru amenajarea spatiilor comerciale/cabinetelor medicale inchiriate/concesionate de la unitatea administrativ-teritoriala oras Babadag;

4. Proiect de hotarare privind rectificarea pozitiei de inventar nr. 104 din Anexa nr. 1 la HCL nr.2/31.08.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, cu completarile si modificarile ulterioare — teren curti constructii, strada Heracleea, F.N. si lotizarea suprafetei de 11.386 mp. teren (loturi casa libere);

5. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica, a terenului in suprafata de 300 mp. — lot I si a terenului in suprafata de 592 mp. — lot 4, situate in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, F.N., jud. Tulcea, identificate prin T 9, P 227 (Cc);

6. Aducere la cunostina a Raportului privind activitatea de administrare a veniturilor proprii ale bugetului local provenite din impozite si taxe, chirii/concesiuni, amenzi, in primul semestru al anului 2021;

7. Diverse

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO