Consiliul Local Babadag, convocat în ședință ordinară pe data de 29 aprilie!

Consiliul Local Babadag a fost convocat în ședință ordinară pe data de 29 aprilie, de la ora 16.00. Pe ordinea de zi se află 14 proiecte de hotărâre. Acestea sunt:

Autorul Articolului:
Consiliul Local Babadag, convocat în ședință ordinară pe data de 29 aprilie!
Foto: Primaria orasului Babadag

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2020;
2. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al orasului Babadag, pentru activitatea desfasurata in anul 2020;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunii martie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunii martie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasdrile aferente lunii martie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag;
6. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. “Demolare corp C2 (partial), corp C1 (total), extindere si supraetajare partiala corp C2”, oras Babadag, str. Aurel Viaicu, nr. 9, T 139, P 4298 Cc, 4298/1A, judetul Tulcea;
7. Proiect de hotarare privind trecerea din inventarul domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a pozitiei nr. 88 - lot 1, in inventarul domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, pozitia nr. 354, a terenului in suprafata de 811 m.p. aferent blocului de locuinte, nr. Cadastral 34165, intabulat in Cartea Funciara nr. 34165 — oras Babadag si a pozitiei nr. 88 - lot 2, in inventarul domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, pozitia nr. 355, a terenului in suprafata de 165 mp. aferent centralei termice, nr. Cadastral 34166, intabulat in Cartea Funciara nr. 34166 — oras Babadag, situate in intravilanul orasului Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr. 4-8, T87, P2776, jud. Tulcea;
8. Proiect de hotarare privind eliberarea acordului Consiliului Local Babadag, in vederea realizarii investitiei: Extindere retea electrica de interes public ~- “Bloc locuinte de serviciu”, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr. 4A, Jud. Tulcea;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de acces, de stabilire a ordinii de prioritate si de repartizare a locuintelor de serviciu destinate inchirierii in orasul Babadag, construite prin Programul ,,Constructia de locuinte de serviciu” - Agentia Nationala pentru Locuinte — AN2;
10. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 67/30.04.2020 privind reorganizarea Serviciului de Salubrizare si infiintarea Serviciului de Gospodarire Locala — Serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al orasului Babadag, in temeiul art. 28, alin. (2), litera a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice republicate cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Babadag;
12. Proiect de hotarare privind hotararea Consiliului Local al orasului Babadag, jud. Tulcea, de a nu se constitui parte civila in procesul penal din Dosarul nr. 90/P/2018 instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta;

13. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public si a activitatii Primariei si Consiliului Local al orasului Babadag;
14. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local al orasului Babadag, pentru perioada MAI - IULIE 2021;

 

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO