Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 6 august în ședința extraordinară!

Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă extraordinară de îndată, în ziua de 06 august 2021, ora 10 00, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi:

Autorul Articolului:
Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 6 august în ședința extraordinară!

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea Portului Tulcea – de la Mm 38+1530 – la Mm 38+800”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 152/2018; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 60/2019 privind aprobarea proiectului ,,Modernizarea Portului Tulcea – de la Mm 38+1530 – la Mm 38+800″- SMIS 129636 și a cheltuielilor legate de proiect; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2021 Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea; 

4. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO