Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 30 iulie în ședința ordinară a lunii!

Autorul Articolului:
Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 30 iulie în ședința ordinară a lunii!

Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 30 iulie în ședința ordinară a lunii. Aceasta începe cu ora 10.00 în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea.

Se vor vota printre altele vacantarea postului de consilier al lui Dumitru Mergeani care a fost numit administrator public al județului Tulcea, dar și fonduri pentru modernizarea terminalului de pasageri de la Aeroportul „Delta“.

Ordinea de zi a şedinței:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 25
iunie 2021;

2.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Mergeani Dumitru și declararea vacantării locului de consilier județean al acestuia în Consiliul Județean Tulcea;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean
Tulcea la trimestrul II 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea, pe anul 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea, pe anul 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

6.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Tulcea şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, în
domeniul public al Comunei Mahmudia și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mahmudia;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a unui teren situat în Amenajarea piscicolă Lunca, în suprafață de 10.019 mp, care aparține domeniului public al Județului Tulcea;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate
închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii
pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XX;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice, a valorii totale eligibile, a cheltuielilor legate de Proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul “Modernizare si extindere terminal pasageri. Modernizarea platformei de imbarcare-debarcare și a căii de rulare Alfa (construite in 1973). Construire platformă dedicată activităților de degivrare/ antigivrare aeronave”
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiți „Modernizare infrastructură de
transport regional pe traseul DN 22 E – GRINDU”
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

11.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Tulcea;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

12.Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO