Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 27 august în ședința ordinară!

Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 27 august în ședința ordinară a lunii. Aceasta începe cu ora 10.00 în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea.

Autorul Articolului:
Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 27 august în ședința ordinară!
Cj Tulcea

Ordinea de zi a şedinței:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 iulie 2021;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 06 august 2021;

3. Depunerea jurământului de către domnul Chiriazic Victor al cărui mandat a fost validat;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea, organizate în mandatul 2020-2024 prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 125/2020, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea, pe anul 2021; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului de Cercetări Eco- Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, pe anul 2021; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XX; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.136/2019, cu modificările ulterioare; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea virării contribuției unității administrativ- teritoriale Județul Tulcea la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă “Fazarea Proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea”și „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014 – 2020” implementate de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Tulcea; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Tulcea pentru perioada 2021-2027” elaborată în cadrul proiectului „Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea”; Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea

14. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO