Consilierii locali din Babadag sunt convocați, Miercuri, 31 martie, în ședință ordinară!

Pe 31.03.2021, orele 16.00, consilierii locali ai orașului Babadag sunt convocați în sala de ședințe a Primăriei orașului Babadag, în ședință ordinară, ordinea de zi fiind următoarea:

Autorul Articolului:
Consilierii locali din Babadag sunt convocați, Miercuri,  31 martie, în ședință ordinară!

1.Proiect de hotarare privind aprobarea inceperii demersurilor pentru declararea orasului Babadag ca statiune turistica de interes local;

2.Proiect de hotarare pentru actualizarea normelor privind buna gospodarire, intretinere si curateniei, pastrarea ordinii si linistii publice in orasul Babadag, aprobate prin H.C.L, nr. 43/31.03.2014;

3.Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la ,,Asociatia Oraselor din Romania", pentru anul 2021;

4.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunii februarie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Scolii Gimnaziale "Mircea cel Batran" Babadag;

5.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasdrile aferente lunii februarie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Scolii Gimnaziale "Constantin Brancoveanu" Babadag;

6.Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica, a Raportului de evaluare intocmit de Societatea Comerciala BENEAEVAL Societate cu Raspundere Limitata la data de 05.01.2021, inregistrat sub nr. 05 din data de 08.01.2021 si a caietului de sarcini, in vederea vanzarii prin licitatie publica, a imobilului alcatuit din locuinta, in suprafata de 99 m.p. si teren aferent, in suprafata de 345 m.p., ce face parte din inventarul domeniului privat al orasului Babadag, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Macris, nr. 1A, judetul Tulcea;

7.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarti cheltuielilor cu deplasarile aferente Iunii februarie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Liceul "Dimitrie Cantemir" Babadag;

8.Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Teritoriale in unitatea administrativ-teritoriala oras Babadag;

9. Proiect de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr. 23/29.01.2021 privind includerea in domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale orasul Babadag, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.08.2008 privind bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, a imobilului reprezentand teren in suprafata totala de 10.299,00 mp., situat in extravilanul orasului Babadag, pozitia nr. 353;

10. Diverse

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO