Consilierii locali ai oraşului Babadag au aprobat un nou termen pentru anularea majorărilor de întârziere la taxe şi impozite!

Autorităţile locale aduc la cunoştinţa contribuabililor care au obligaţii de plată restante la bugetul local că până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante.

Autorul Articolului:
Consilierii locali ai oraşului Babadag au aprobat un nou termen pentru anularea majorărilor de întârziere la taxe şi impozite!

Stimați băbăieni, 

    Așa cum a fost cazul și cu alte ocazii, consilierii locali ai PNL demonstrează cu fapte concrete că sunt întotdeauna alături de cetățenii orașului Babadag și încearcă, conform legii, să-și aducă aportul în comunitate. 

    Grupul PNL Babadag, format din: Buzoianu Iuliana-Elena, Cernea Elena, Cotoc Florentin, Popa Alexandru, Preda Constantin-Madalin, Preda Viorel-Laurentiu, Stuparu Veronica și Tanase Petrica, au înregistrat la Consiliul Local Babadag pentru ședința ordinară din data de 30.06.2021, un raport sub nr. 144/10.06.2021 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, în condițiile OUG nr. 19/ 25.03.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care modifică O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

    Având în vedere:
 art. XVII din OUG 69/2020 “Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale” prin care :
- (1)“ În cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unitățile administrativ-teritoriale, opțional, cu condiția ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliului local.”
- (2) Prin hotărârea prevăzută la alin.(1), consiliul local aprobă și procedura de acordare a anulării accesoriilor.

    Precum și art. VI pct. 1 din OUG nr. 19/2021:
 La articolul VIII, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
- (4)"Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal."

    Date fiind cele de mai sus propunem procedura din anexa la prezentul raport pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care modifică O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

    Considerăm că aprobarea prelungirii perioadei de anulare a majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare principale, restante la 31 martie 2020 și datorate bugetului local, conform procedurii din Anexa la prezentul raport este benefică atât pentru Primăria orașului Babadag, cât și pentru contribuabilii orașului în condițiile create de criza SARS-CoV-2. 

    Mai multe detalii le puteți obține la serviciul de Taxe și Impozite de la sediul primăriei de pe strada Cabanei nr.5. 

Cu stimă și considerație, 
ORGANIZAȚIA LOCALĂ PNL BABADAG

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO