CJ Tulcea convocat la şedinţă ordinară de la ora 10:00 - Iată ordinea de zi:

Autorul Articolului:
CJ Tulcea convocat la şedinţă ordinară de la ora 10:00 - Iată ordinea de zi:

Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, în ziua de 25 iunie 2021, ora 10.00, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 mai 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Tulcea, pe anul 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
3. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 74/2020;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.138/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VII;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață totală de 101 mp, aparținând domeniului public al Județului Tulcea, pentru devierea rețelei electrice existente din LEA MT în LES MT, necesar realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a  Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” în vederea exercitării votului pentru aprobarea modificării tarifelor aferente serviciilor conexe de utilități publice la nivelul întregii arii de operare /delegare, pentru Operatorul Regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea;
Inițiator: Vicepreședintele Consiliului Judeţean Tulcea -Victor Tarhon
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului agricol în suprafață de 144,0991 ha (1.440.991 mp), situat în Amenajarea agricolă Carasuhat,
care aparține domeniului public al Județului Tulcea; 
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a candidaților pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
10. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a candidaților pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
11. Diverse

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO