ANCOM a adoptat planul de actiuni pentru anul 2021

Conform planului de actiuni adoptat pentru 2021, principalele prioritati ale ANCOM pentru acest an vizeaza transpunerea in legislatia secundara a prevederilor Codului european al comunicatiilor electronice, organizarea licitatiei de spectru pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor in benzile pentru furnizarea de retele publice si servicii de comunicatii electronice de banda larga, derularea proiectelor legate de Legea infrastructurii si revizuirea cadrului legislativ secundar aplicabil pietei serviciilor de comunicatii electronice si serviciilor postale.

Autorul Articolului:
ANCOM a adoptat planul de actiuni pentru anul 2021

Transpunerea Codului Comunicatiilor

Planul de actiuni pentru anul acesta al Autoritatii include activitatile legate de actualizarea cadrului legislativ de nivel secundar, dupa transpunerea in legislatie primara a prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicatiilor Electronice.

In acest sens, Autoritatea va revizui reglementarile referitoare la: regimul de autorizare generala privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio, administrarea si gestionarea resurselor de numerotatie, realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, precum si stabilirea masurilor de securitate ce trebuie luate de catre furnizori si raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice.

Spectrul de frecvente radio

O decizie importanta care urmeaza a fi adoptata in acest an este cea privind organizarea procedurii de selectie de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea de retele publice si servicii de comunicatii electronice de banda larga, care implica stabilirea conditiilor de acordare a drepturilor de utilizare si a regulilor de desfasurare a procedurii de selectie si desfasurarea propriu-zisa a licitatiei.

Pentru a decide oportunitatea si termenul de organizare a unei licitatii de spectru pentru benzile de frecvente de peste 24 GHz, Autoritatea isi propune sa adreseze pietei nationale de comunicatii electronice un chestionar privind oportunitatea unui astfel de demers.

De asemenea, Autoritatea are in vedere actualizarea interfetelor radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

In vederea continuarii implementarii prevederilor Legii Infrastructurii, Autoritatea a prevazut in planul sau de actiuni, pentru prima parte a anului, stabilirea tarifelor orientative de acces la stalpii unui operator de retea. Acest proiect contribuie la facilitarea dezvoltarii retelelor de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura fizica necesare sustinerii acestora. 

Pe parcursul acestui an, ANCOM va continua si realizarea inventarului retelelor publice de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructura fizica asociate acestora (Proiectul ATLAS), care va fi elaborat pe baza datelor primite de la furnizorii de retele publice de comunicatii electronice din Romania.

Totodata, ANCOM va analiza conditiile de acces la infrastructurile fizice realizate cu participarea sau sprijinul autoritatilor administratiei publice centrale ori locale sau finantate, total ori partial, din fonduri publice.

Reglementari ale serviciilor de comunicatii electronice

ANCOM va demara procesul de revizuire a pietei de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioara, pentru a reevalua necesitatea impunerii unor masuri de reglementare ex-ante. Pentru a doua jumatate a anului este prevazuta revizuirea deciziei privind colectarea datelor statistice in domeniul comunicatiilor electronice si aplicarea acesteia.

De asemenea, pentru fructificarea beneficiilor progresului tehnologic in favoarea utilizatorilor, Autoritatea va actualiza decizia privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere si a reglementarii serviciului de amator.

Reglementari ale serviciilor postale

Actualizarea regimului de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale, evaluarea Strategiei de reglementare in domeniul serviciilor postale in perioada 2017-2020 si elaborarea Strategiei de reglementare pentru perioada 2021 – 2024 sunt printre principalele proiecte care vizeaza sectorul serviciilor postale.

In ceea ce priveste serviciul universal, ANCOM are in vedere pentru acest an actualizarea actului normativ privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a respectarii obiectivelor de calitate de catre furnizorul de serviciu universal, actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului pentru acesta si analiza costului net aferent furnizarii serviciului universal postal in anul 2019.

Plan de actiuni

Planul de actiuni ANCOM pentru anul 2021 aprobat a fost publicat pe pagina de internet a Autoritatii si poate fi accesat aici.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO