Membrii Consiliului Județean Tulcea sunt convocați în ședința ordinară a lunii mai

Autorul Articolului:
Membrii Consiliului Județean Tulcea sunt convocați în ședința ordinară a lunii mai

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 28 mai, sunt trecute doar 13 puncte care vor fi supuse dezbaterii și votului.

Ședința Consiliului Județean Tulcea începe la ora 10.00 în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea.

Proiectul ordinii de zi este următorul:

 

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data
  de 9 aprilie 2021;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 20
  aprilie 2021;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție şi a situațiilor financiare
  anuale, pe anul 2020, ale Județului Tulcea;
  Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al
  Județului Tulcea, pe anul 2021;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice și a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei
  Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2021;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 29/20.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice
  de cultura din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2021;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei, a terenului piscicol ocupat de Amenajarea piscicolă Murighiol, în suprafață de 1545,1696 ha (15.451.696 mp), care aparține domeniului public al Județului Tulcea;
 8. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului
  Tulcea;
 9. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de selecţie pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării”
  Tulcea;
 10. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de selecţie pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor
  tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al
  Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus –
  Sarighiol de Deal – Limita județ Constanța, km 81+921-94+518”, cu modificările ulterioare;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a
  indicatorilor tehnico – economici pentru unele obiective de investiții de interes județean, cu
  modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri în suprafață totală de 137,15 mp, aparținând domeniului public al Județului Tulcea, pentru amplasarea a 68 stâlpi necesari realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO