Lista proiectelor depuse de primăriile din județul Tulcea prin programul „Anghel Saligny”

Primăriile din județul Tulcea au depus proiecte în vederea finanțării în valoare de 2.197.199.641 de lei. De menționat că nu toate administrațiile locale au solicitat bani prin Programul „Anghel Saligny”.

Autorul Articolului:
Lista proiectelor depuse de primăriile din județul Tulcea prin programul „Anghel Saligny”
Foto: CJ Tulcea

Iată lista pe județul Tulcea:

Consiliul Județean TULCEA

 • Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul DN22E – Grindu 49.835.587 lei
 • Reabilitare Pod peste canal Mila 36 pe DJ 222N, km 34+178 – 9.201.171 lei

Municipiul Tulcea

 • REABILITARE/MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRAZI, MUNICIPIUL TULCEA 36.657.482 lei
 • „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA ZONA EST ETAPA 1” 24.785.865 lei

BABADAG

 • Lucrari de executie retele de canalizare si bransamente aferente, oras Babadag, judet Tulcea 32.748.062 lei
 • Modernizare si reabilitare 10 km de drumuri de interes local, oras Babadag, judet Tulcea 15.171.620 lei
 • Lucrari de executie retele de alimentare cu apa si bransamente aferente , oras Babadag, judet Tulcea 12.529.709 lei
 • Lucrari de asfaltare – 8 km de drumuri de interes local, oras Babadag, judetul Tulcea 12.398.798 lei

BAIA

 • Modernizare străzi în localitatea Panduru și localitatea Caugagia, comuna Baia, judetul Tulcea 28.787.168 lei
 • MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BAIA 22.403.028 lei
 • RELOCARE BRANȘAMENTE INDIVIDUALE LA SISTEMUL EXISTENT DE ALIMENTARE CU APA DIN SATUL BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA 10.715.039 lei

BEIDAUD

 • MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BEIDAUD SI LOCALITATEA SARIGHIOL DE DEAL, COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA 14.604.606 lei
 • MODERNIZAREA STRAZILOR DIN LOCALITATEA NEATARNAREA, COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA 12.549.766 lei
 • PUTURI DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE LA SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA 9.932.790 lei

BEȘTEPE

 • EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE, SUPLIMENTARE SURSĂ DE APĂ ȘI ECHIPARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE CU CĂMINE DE VANE ȘI HIDRANȚI ÎN COMUNA BEȘTEPE 5.445.395 lei

C.A. ROSETTI

 • Modernizare drum comunal DC 2 C.A. Rosetti-Cardon, tronson L=3710 m, comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea. 5.255.099 lei

CARCALIU

 • Asfaltare strazi, modernizare alei pietonale, accese la proprietati si dispozitive de scurgerea apelor in sat Carcaliu, comuna Carcaliu, judetul Tulcea 33.022.126 lei

CASIMCEA

 • Asfaltare Drumuri comunale în comuna Casimcea, județul Tulcea 30.003.000 lei
 • Înființarea de trotuare și rigole scurgere ape pluviale în localitatea Casimcea 18.347.740 lei
 • Extindere canalizare în localitatea Casimcea, comuna Casimcea, județul Tulcea 15.825.763 lei

CEATALCHIOI

 • MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CEATALCHIOI 14.700.347 lei

CERNA

 • Asfaltare strazi in satele Mircea Voda, General Praporgescu, Traian, localitatea Cerna, judetul Tulcea 25.200.073 lei
 • Modernizare strazi in satele Cerna, Mircea Voda, Traian, localitatea Cerna, judetul Tulcea 24.606.399 lei
 • „Asfaltare strazi in comuna Cerna, judetul Tulcea” – etapa III 24.366.793 lei

CHILIA VECHE

 • MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CHILIA VECHE, JUDEȚUL TULCEA 15.759.895 lei

CIUCUROVA

 • Modernizare alei pietonale și dispozitive de scurgere a apelor în localitățile Atmagea, Fântâna Mare și Ciucurova, comuna Ciucurova, județul Tulcea 18.305.745 lei
 • Modernizare drumuri în comuna Ciucurova, județul Tulcea 7.425.245 lei
 • Realizare poduri în comuna Ciucurova, județul Tulcea 4.777.743 lei
 • Extindere sistem de alimentare cu apă în localitățile Ciucurova și Fântâna Mare, comuna Ciucurova, județul Tulcea 3.399.212 lei

CRIȘAN

 • „MODERNIZARE TRONSON  I  AFERENT DC7 SI DRUMURI STRADALE IN COMUNA CRISAN, JUDETUL TULCEA” 26.254.019 lei

DĂENI

 • EXTINDERE STRĂZI ȘI TROTUARE ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA 55.702.214
 • EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA 21.024.074 lei
 • REABILITARE RETEA DE APA AFECTATA IN LOCALITATEA DAENI, JUDETUL TULCEA 12.702.524 lei
 • MODERNIZARE DRUM CANTON ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA 5.270.040

DOROBANȚU

 • MODERNIZARE STRAZI LOCALITATEA MESTERU , JUDETUL TULCEA 3.781.601 lei

FRECĂȚEI

 • MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI EXECUTIE PODETE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITATII DRUMURILOR IN COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA 17.715.505 lei

GRECI

 • Amenajare sistem rutier in comuna Greci-faza I – 36.476.875 lei
 • Amenajare sistem rutier in comuna Greci-faza II – 34.192.865 lei
 • Modernizare drumuri in comuna Greci – 34.010.012 lei
 • EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE SI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA 10.165.825 lei

HAMCEARCA

 • Modernizare drumuri de interes local în comuna Hamcearca, județul Tulcea 8.849.981
 • Modernizare sistem alimentare cu apă Balabancea, comuna Hamcearca, județul Tulcea 3.032.648 lei

HORIA

 • Asfaltare strazi, modernizare alei pietonale si accese la proprietati in sat Horia, comuna Horia, judetul Tulcea 15.306.752 lei
 • EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SATUL HORIA, COMUNA HORIA, JUDETUL TULCEA 12.156.711 lei

I.C. BRĂTIANU

 • Modernizare strazi de interes local  în comuna IC Brătianu,  Tulcea 11.894.899 lei

ISACCEA

 • Modernizare drumuri publice in UAT Isaccea – etapa III – 18.894.548 lei

IZVOARELE

 • Modernizare străzi în sat Iulia, comuna Izvoarele, județul Tulcea 24.752.047 lei
 • Modernizare alei pietonale și dispozitive de scurgere a apelor în localitatea Izvoarele, comuna Izvoarele, județul Tulcea 23.618.037 lei
 • Modernizare străzi în sat Alba, comuna Izvoarele, județul Tulcea 18.912.595 lei

JIJILA

 • “MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA” – ETAPA I 29.595.325
 • “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN SAT GARVĂN ȘI REST DE EXECUTAT ÎN SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 28.457.371 lei
 • EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA 26.118.109 lei
 • INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE IN SATUL GARVAN, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA 25.325.344 lei
 • MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE APĂ POTABILĂ ÎN SATELE GARVĂN ȘI JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA 11.423.708 lei

JURILOVCA  

 • Modernizare drumuri locale in comuna Jurilovca,judetul Tulcea 73.720.206 lei
 • Modernizare strazi, alei pietonale si dispozitive de scurgere a apelor in comuna Jurilovca, judetul Tulcea 37.838.623 lei
 • INFIINTARE CANALIZARE IN SAT VISINA, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA 11.049.616 lei
 • EXTINDERE CAPACITATE DE ÎNMAGAZINARE ȘI DE CAPTARE PENTRU REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA 4.400.502 lei

LUNCAVIȚA

 • CONSTRUIRE VARIANTĂ OCOLITOARE ÎN LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA 6.564.369 lei

MAHMUDIA

 • Asfaltare strazi în comuna Mahmudia, judetul Tulcea 36.377.002 lei
 • Modernizare alei pietonale in comuna Mahmudia, judetul Tulcea 9.924.194 lei

MALIUC

 • MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA PARTIZANI 7.474.619 lei
 • INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN LOCALITATEA MALIUC, COMUNA MALIUC, JUDETUL TULCEA 5.735.878 lei

MĂCIN

 • „MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL MACIN, JUDETUL TULCEA” – ETAPA 3 – 37.335.607 lei

MIHAI BRAVU

 • Sistem integrat de reabilitare si extindere alimentare cu apa si înființare sistem de canalizare menajera in comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 43.215.381 lei
 • Modernizare drumuri de interes local in localitățile Satu Nou si Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 26.722.250 lei

MIHAIL KOGĂLNICEANU

 • Modernizare drumuri în localitatea Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 11.722.420 lei
 • Realizare branșamente apă potabilă în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea 5.540.818 lei

MURIGHIOL

 • ASFALTARE STRAZI IN SATELE PLOPUL SI SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA 29.713.283 lei
 • INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATELE DUNAVATU DE SUS SI DUNAVATU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA 26.962.561 lei
 • Asfaltare strazi localitatea Murighiol 21.543.857 lei
 • ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATELE PLOPUL, SARINASUF ȘI COLINA, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA 15.303.717 lei
 • DEZVOLTAREA CAPTARII DE APA DE LA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, IN VEDEREA EXTINDERII ALIMENTARII CU APA POTABILA A LOCALITATILOR MURIGHIOL, DUNAVATU DE SUS SI DUNAVATU DE JOS, JUDETUL TULCEA 12.172.070 lei

NICULIȚEL

 • Modernizare străzi în localitatea Niculițel, județul Tulcea 8.082.600 lei

NALBANT

 • Modernizare strazi in lungime de aproximativ 15,0 km in comuna Nalbant, judetul Tulcea 20.792.867 lei

NUFĂRU

 • REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA 67.827.499 lei
 • MODERNIZARE STATIE DE EPURARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE DIN COMUNA NUFARU, JUDETUL TULCEA IN SATELE NUFARU, ILGANII DE JOS SI VICTORIA 18.719.760 lei
 • MODERNIZARE DRUMURI ȘI STRAZI ȘI ELEMENTE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR IN SAT NUFARU, COMUNA NUFARU, JUDETUL TULCEA 17.458.654 lei
 • „MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA , SAT MALCOCI, COM. NUFARU, JUD. TULCEA” 7.708.535 lei
 • EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE INCLUSIV MODERNIZARE STATIE DE EPURARE SI SUPLIMENTARE SAT MALCOCI, COMUNA NUFARU, JUDETUL TULCEA 6.753.714 lei

OSTROV

 • AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA OSTROV, JUDETUL TULCEA 4.643.358 lei

PARDINA

 • Asfaltare străzi de interes local, comuna Pardina, județul Tulcea. 6.762.212 lei

PECENEAGA

 • Modernizare străzi, alei pietonale și dispozitive de scurgere a apelor în comuna Peceneaga, județul Tulcea 22.644.044 lei
 • MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA PECENEAGA, COMUNA PECENEAGA, JUDEȚUL TULCEA 12.111.374 lei

SARICHIOI

 • „Modernizare strazi in satele Visterna, Enisala, Sabangia, Zebil si Sarichioi, comuna Sarichioi, judetul Tulcea” – ETAPA 1 – 26.071.875 lei
 • „Modernizare strazi in satele Visterna, Enisala, Sabangia, Zebil si Sarichioi, comuna Sarichioi, judetul Tulcea” – ETAPA 2 – 20.902.813 lei
 • Modernizare statie de epurare si realizare racorduri la canlizare in comuna Sarichioi 7.130.509 lei

SFÂNTU GHEORGHE

 • AMENAJARE DRUMURI IN COMUNA SFANTU GHEORGHE JUDETUL TULCEA 13.122.945 lei

SLAVA CERCHEZĂ

 • ASFALTARE STRAZI, MODERNIZARE ALEI PIETONALE, ACCESE LA PROPRIETATI SI DISPOZITIVE DE SCURGEREA APELOR IN COMUNA SLAVA CERCHEZA, JUDETUL TULCEA 23.648.439 lei
 • EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI REALIZARE RACORDURI LA SISTEMUL DE CANALIZARE EXISTENT INLOCALITATEA SLAVA RUSA, COMUNA SLAVA CERCHEZA, JUDETUL TULCEA 6.024.134 lei

SMÂRDAN

 • INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA SMARDAN, JUDETUL TULCEA 11.064.984 lei

SOMOVA

 • DRUMURI SATESTI DE MODERNIZAT SI ASFALTAT IN LOCALITATILE SOMOVA SI PARCHES,COMUNA SOMOVA,JUDETUL TULCEA 29.213.338 lei
 • EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDETUL TULCEA 23.817.154 lei
 • DRUMURI SATESTI DE MODERNIZAT SI ASFALTAT IN LOCALITATEA MINERI,COMUNA SOMOVS,JUDETUL TULCEA 22.377.643 lei
 • INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN LOCALITATEA MINERI,  COMUNA SOMOVA, JUDETUL TULCEA 21.069.396 lei
 • SUPLIMENTAREA DEBITULUI DE APA PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI SOMOVA,JUDETUL TULCEA 12.038.890 lei

STEJARU

 • Modernizare drumuri in comuna Stejaru, judetul Tulcea 13.180.395 lei

SULINA

 • MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN ORASUL SULINA, JUDETUL TULCEA 6.944.040 lei

TOPOLOG

 • Sistem de canalizare a apelor uzate în localitățile Sâmbăta Nouă și Făgărașu Nou, comuna Topolog, județul Tulcea 41.750.492 lei
 • Amenajarea și modernizarea străzii Calea București, localitatea Topolog, județul Tulcea 9.088.018 lei
 • Construire străzi în localitățile Cerbu, Calfa și Măgurele, comuna Topolog, județul Tulcea 23.439.353 lei
 • Modernizare rețea stradală în comuna Topolog, județul Tulcea 23.415.328 lei
 • Modernizare drum comunal 36 Calfa-DN 22A, comuna Topolog, județul Tulcea

TURCOAIA

 • SUPLIMENTAREA SURSEI DE ALIMENTARE CU APA LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA EXISTENT IN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDETUL TULCEA 10.709.614 lei

VALEA NUCARILOR

 • MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SATUL AGIGHIOL 40.576.210 lei
 • MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL SATELE IAZURILE SI VALEA NUCARILOR 29.476.062 lei
 • ASFALTARE STRAZI IN SAT AGIGHIOL 17.151.817 lei

VALEA TEILOR

 • Reabilitare drumuri in Localitatea Valea Teilor, Comuna Valea Teilor, Județul Tulcea 20.702.274 lei

VĂCĂRENI

 • MODERNIZARE DRUMURI IN LOCALITATEA VACARENI, JUDETUL TULCEA 9.024.717 lei

Sursa: C.J. Tulcea

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO