Consiliul local Babadag, este convocat joi 30 septembrie în şedinţa ordinară a lunii!

Autorul Articolului:
Consiliul local Babadag, este convocat joi 30 septembrie în şedinţa ordinară a lunii!
Primaria orasului Babadag

Consiliul Local al oraşului Babadag este convocat în şedinţa ordinară a lunii, joi 30 septembrie 2021, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primariei oraşului Babadag, cu următoarea ordine de zi:

1. Consiliul de Administratie si a unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag, in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu ” Babadag, in anul scolar 2021-2022;

2. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu de Gospodarire Locala Babadag;

3. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in Consiliul de Administratie si a unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag, in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag in anul scolar 2021-2022,'

4. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele si utilajele din dotarea Serviciului de Gospodarire Locala Babadag;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunilor iulie si august ale anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag;

6. Proiect de hotarare privind scoaterea la vanzare prin negociere directa, in exercitarea dreptului de preemptiune, a terenului in suprafata de 300 m.p. (lotul 3), situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, F.N., jud. Tulcea, identificat prin T 9, P 227 (Cc);

7. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica, a unor loturi de teren, situate in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, F.N., jud. Tulcea, identificate prin T 9, P 227 (Cc) si prin T 9, P 252 (Cc);

8. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag, in Consiliul de Administratie si a unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag, in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag, in anul scolar 2021-2022;

9. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO