Consiliul Local Babadag, convocat joi, 27 mai în şedinţă ordinară!

Autorul Articolului:
Consiliul Local Babadag, convocat joi, 27 mai în şedinţă ordinară!
Foto: ArtTour - CNIPT Babadag

Consiliul Local al oraşului Babadag se convoacă în şedinţa ordinară, Joi, 27 mai 2021, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primariei orasului Babadag, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Roibu Vasile;

2. Proiect de hotarare privind suplimentarea locuintelor de serviciu destinate inchirierii in orasul Babadag, construite prin Programul ,, Constructia de locuinte de serviciu" - Agentia Nationala pentru Locuinte - AN2, alocate structurilor M.A.P.N. cu 1 u.l., prin preluarea acesteia de la structurile M.A.I.;

3. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului de reprezentare a Serviciului de Gospodarire Locala ~ Serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al orasului Babadag, acordat dlui Ghinescu Ion - sef Birou Urbanism si Amenajarea Teritoriului in baza H.C.L. nr. 69/22. 05.2020;

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statului de functii al Centrului Cultural "Nicolae Balasescu Nifon" Babadag, pentru anul 2021;

5. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale orasul Babadog, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008, a terenului in suprafata de 515,00 m.p., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, F.N., identificat prin T 22, P 411 (Cc.), pozitia nr. 354;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunii aprilie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Liceului "Dimitrie Cantemir" Babadag;

7. Proiect de hotarare privind compensarea sumelor datorate pentru plata redeventei, de catre S.C. ROSU CONSTRUCT REFORM S.R.L., cu valoarea investitiilor efectuate pentru amenajarea spatiului inchiriat, situat in orasul Babadag, strada Heracleea, nr. 18, Jud. Tulcea, in valoare totala de 11.780,04 lei;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ- teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al "Asociatiei de Dezvoltare a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea", pentru anul 2021;

9. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO