Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 29 octombrie în ședința ordinară a lunii!

Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 29 octombrie în ședința ordinară a lunii. Aceasta începe cu ora 10.00 în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea.

Autorul Articolului:
Consiliul Județean Tulcea se întrunește în data de 29 octombrie în ședința ordinară a lunii!
Cj Tulcea

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 septembrie 2021

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 octombrie 2021

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Județului  Tulcea și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate Consiliului Județean 
Tulcea la trimestrul III 2021
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al  Județului Tulcea, pe anul 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului  Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2021
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii  Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea, pe anul 2021;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea, pe anul 2021
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul 
sănătății, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.204/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.69/2019 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VI
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din Școala Gimnazială Specială nr.14 Tulcea
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Tulcea în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a terenului piscicol ocupat de Amenajarea piscicolă Iazurile, în suprafață de 289,9778 ha (2.899.778 mp), care aparține domeniului public al Județului Tulcea
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a terenului agricol în suprafață de 144,0991 ha (1.440.991 mp), situat în Amenajarea agricolă Carasuhat, care aparține domeniului public al Județului Tulcea
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitației a unui teren situat în Amenajarea piscicolă Lunca, în suprafață de 10.019 mp, care aparține domeniului public al Județului Tulcea
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 14 /2017, cu modificările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru - Cerna” aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 35 din 25.03.2016, cu modificările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2021-2022 pe rețeaua de drumuri județene din județul Tulcea”
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Tulcea
21. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO